وضعیت کاربر: میهمان | ورود | عضویت

داروخانه های منتخب اردبیل

 
ردیف نام داروخانه آدرس تلفن
1 احسان اردبیل - میدان امام 33253622
2 گرجی مهر اردبیل - میدان امام 33245189
3 امید اردبیل - حافظ 33710443
4 دکتر صحت اردبیل - حافظ 33232193
5 دکتر بیگ زاده اردبیل - میدان سرچشمه 33232193
6 دکتر شعبانی فر اردبیل - میدان سرچشمه  
7 دکتر کرامت اردبیل - میدان سرچشمه 33249596
8 دانیال مغان پارس آباد 32782751
9 دکتر نصیر اوغلی اردبیل  
10 شبانه روزی مرکزی پارس آباد 32722389
11 دکتر صالحی خلخال 24222347
12 دکتر اکبری فر پارس آباد 3332928