وضعیت کاربر: میهمان | ورود | عضویت

داروخانه های منتخب اصفهان

 


نام داروخانه

آدرس

شماره تلفن

شهرآرا

بلوار امام-بعد خيابان حافظ-نرسيده به پمپ بنزين(درمانگاه شهرآرا)

45244242

دکتر مستغاثی

خيابان آمادگاه-جنب داروخانه بهروز

32223959

دکتر ناعمی

خيابان آيت الله گلپايگاني - مجتمع فاطميه

57452886

حکیم شفا

ابتداي خيابان كاوه-روبروي داروخانه آلماني-داخل كوچه

33365864

دکتر صالحی

شاهين شهر- خ فردوسي -بين فرعي 3 و 4 شرقي

45274178

البرز

خ باغ درياچه-نبش كوچه 66

37779500

دکترآلمانی

ميدان شهدا-ابتداي خيابان كاوه-سمت راست

34479150

امداد

ميدان جمهوري - نبش خيابان فروغي

33365600

زنگنه

اصفهان اتوبان چمران خيابان اشراق شمالي نبش كوچه اتحاد2

09160595934

دکتر غفوری

گلپايگان-ميدان فردوسي

57427600

دکتر حجتی

گلدشت - خيابان اصلي - جنب پل هوايي

42238087

دكتر فصيحي

ملك شهر-اواسط خيابان مطهري-سمت چپ

34433121-34415896

حكيم نظامي

نرسيده به سه راه حكيم نظامي-سمت راست

36242658

بهارستان

بهارستان-خيابان ايثار جنوبي-ساختمان ابن سينا

36827782

قانون كاشان

كاشان-خ شهيد بهشتي-بالاتراز سپاه-روبروي داروخانه طبسي

55445902

دكتر معين

شمس آبادي-جنب بانك پاسارگاد

09133276794

دكتر كاهوكار

داران-روبروي بيمارستان شهيد رجايي

57224008

دكتر توكل

شاهين شهر -ابتداي خ فردوسي-بين فرعي 2و3-سمت راست

45271551

دكتر فريدزادگان

شيخ صدوق چهار راه آب 250 خيابان فيض

09133181394

شفا(كاشان)

كاشان-خ بهشتي-ساختمان پزشكان اميركبير

09133615426

دكترشاهرخ زاده

سپاهان شهر-بلوار الغدير-بعدازمسجدصاحب الزمان-مجتمع نور

36509555

غياث زاده

خيابان شمس آبادي- جنب باشگاه

33306022

دكترفاضلي

خ آمادگاه-ساختمان گلديس-ورودي اول

32201817

الزهراء

اوايل خ آمادگاه-ورودي پاساژ آژند

32222429

دكتر باطني

انتهاي خ آمادگاه-سمت چپ

32207656