وضعیت کاربر: میهمان | ورود | عضویت

داروخانه های منتخب کردستان

 
ردیف نام داروخانه آدرس تلفن
1 دکتر صلواتی  سنندج - میدان آزادی 8733236104
2 دکتر بهیار سنندج - خیابن کشاورز - روبروی باغ سپیدار 8733249101
3 ری سنندج - خیابان فردوسی - روبروی پاساژ آشنا 8733127231
4 دکتر مکاری مریوان 8736228871
5 قدرتی سقز - خیابان امام روبروی سینما 8736226787
6 اسماعیل زاده سقز - میدان جمهوری  
7 سحرخیز بانه - خیابان بیمارستان  
8 امان الهی سقز