وضعیت کاربر: میهمان | ورود | عضویت

داروخانه های منتخب ایلام

 

نام داروخانه 

آدرس

تلفن 

دكتر رشيدي 

ايلام خيابان سعدي جنوبي روبروي سينما 

3384316-0843

دكتر هوشمندي 

ايلام خيابان سعدي جنوبي روبروي حوزه علميه 

3331575-0843

دكتر قزلباش 

ايلام خيابان سعدي جنوبي روبروي بانك كشاورزي 

3338484-0843

جوادالائمه (دكتر ياري)

ايلام خيابان سعدي جنوبي كوچه علي اشرف رشيدي 

3340381-0843

 دكتر حسنوند 

ايلام خيابان سعدي جنوبي 

09183415805

دكتر نقدي 

ايلام بلوار سيد الشهدا

3348005-0843

دكتر اكبري 

ايلام بلوار سيد الشهدا

09188429068

دكتر متين 

شهرستان ملكشاهي 

09183413905

 دكتر نگارستان 

شهرستان ايوان 

3235395-0842

دكتر نوروزي 

شهرستان دره شهر 

5227304-0842

خانم دکتر شاهماری

ایلام – چهرراه سعدی

33332710-0843

دکتر عبدولی

ایلام  سعدی جنوبی کوچه جنب بانک کشاورزی

33380234-0843

دکتر ملکشاهی

ایلام سعدی جنوبی کوچه ادیب

33337590-0843

خانم دکتر شرفی

ایلام بلوار آزادی

3223311-0843

خانم دکتر جمالی

شهرستان دره شهر

5223783-0843

دکتر جهانگرد

شهرستان ملکشاهی

09183433453

دکتر حیدری

شهرستان سیروان –شهرلومار

4723252-0843

دکتر آقا بابایی

منطقه چوار

2722586-0843

خانم دکتر مهرافشان

شهرستان ایوان

3238629-0843

دکتر مراد خانی

شهرستان آبدانان

6229020-0843