وضعیت کاربر: میهمان | ورود | عضویت

داروخانه های منتخب مشهد

 

نام داروخانه                              آدرس                                                           تلفن

-دکتر مهنوش ژیانی                  بلوار شاهد (بین امامیه و حجاب) شاهد 67 جنب بانك تجارت                    36641196

-دکتر یوسف مهر افشان           قاسم آباد –بین فلاحی 8-10             35220520

-دکتر محمد صادقیان                  قاسم آباد –اند یشه 35                      36570936

 -دکتر اسدا... فراهی                قاسم آباد –امامیه 20                        36635069

-دکتر محبوبه جعفری                 قاسم آباد –امامیه 15                        36634829

-دکتر وحیدی منش                    قاسم آباد –حجاب 54                         36234800

-دکتر بابا زاده                          امامت 15-                                            36075010

-دکتر نازنین نامجو               چهارراه میلاد                                           36062747

-دکتر بنی اسد                     بلوار معلم-روبروی پمپ بنزین              36070969

-دکتر مهدی مدهوشی          وکیل آباد-نرسیده به پل دانشجو        38937575

-دکتر انسان                          بولوار وکیل آباد 23                               38689797

دکتر اسدا.. شیرازی             بولوار شهید فکوری-بین 6-7                38671960

-دکتر مهریزی                      هنرستان-نبش هنرستان 13               38905390

-دکتر جواد نظری تولایی        بولوار وکبل آباد –بین هنرستان وسامانیه          38834289

-دکتر سید عماد حقی           بولوار پیروزی-اول رضا شهر                38763043

-دکتر نافعی                   بولوار پیروزی-میدان حر                             38828261

-دکتر منتظمی                بولوار پیروزی-پیروزی 38                           38832953

-دکتر هرویان                 جاده قدیم –سه راه فردوسی –سمت چپ    35423709

-دکتر محمد ابراهیم اخباری          بین عبدالمطلب 30-32                37241155

-دکتر مهدوی پاک          مطهری شمالی –بین مطهری 33-35        37317579

-دکتر بیات                 طلاب- مفتح 3                                                    32725362

-دکتر ذبیهی              بولوار قرنی 1                                                    37525570

-دکتر امامیان             قلعه ساختمان                                                  33719800

-دکتر میرهادیزاده            بولوار سجاد چهارراه بهار                         37618300

-دکتر طاهره شهرکی       بولوار سجاد –روبروی خیابان میلاد         37681986

-دکتر اسماعیل زاده         چهارراه مهدی و میدان جانباز                  37683088

-دکتر ریحانه مدرس زاده         بولوار فردوسی-نبش فرامرزعباسی        36043249

-دکتر خطیب                        سجاد- بزرگمهر شمالی 2                      37612030

-دکتر چراغی                  بولوار سجاد –نرسیده به پارک ملت          36023017

-دکتر مرتضوی               فرامرز –نبش مهدی                                    37642853

-دکتر گوهرزاده               بلوار سجاد- نبش بزرگمهر شمالی            37618066

-دکتر مسعود اسمی       سناباد- نبش آفرین                                   38432292

-دکتر آردم                        پنجراه سناباد-روبه رو البسکو                   38437375

-دکتر مستوفی                بولوار پیروزی 34                                        38813788

-دکتر زردادی                    بولوار شهید صادقی 3-5                       37247202

- دکتر امیری دربان          احمدآباد-بین پاستور وقائم                     38439720

-دکتر باغستا نی              بین محتشمی   4و6                             38427185

-دکتر اکبری سازمند          احمد اباد.بین عارف و پرستار          38447050

-دکتر بهرام نوازی          خ دانشگاه.خیابان کفایی.نبش کفایی 2      38432839

-دکتر شهلا محمدی         سه راه جم                                                   38525135

-دکتر مقربی               خ دانشگاه. بین کفایی و چهارراه دکتری          38430903

-دکتر هاشمی          بلوار اول طبرسی- بین چهارراه گاز و المهدی   32761374

-دکتر هنرمند          خیابان 17 شهریور- مقابل خانه شهید                  38520394

-دکتر اسماعیل سیزی       سیدی- خلج 12                                      33856013