وضعیت کاربر: میهمان | ورود | عضویت

محاسبه کالری مورد نیاز روزانه

 
 فعاليتهاي خيلي كم: نشستن ، مطالعه كردن ، صحبت كردن ، كمي پياده روي  يا انجام فعاليتهاي ديگر طي يكروز       
فعاليتهاي كم:  تايپ كردن ، تدريس كردن ، كار آزمايشگاهي ، مغازه داري و مقداري پياده روي طي يك روز       
فعاليتهاي متوسط: پياده روي ، قدم رو رفتن ، باغباني و انجام فعاليتهايي مثل : دوچرخه سواري ، تنيس  ، رقص ، اسكي و يا تمرين هاي بدني ويژۀ كاهش وزن بدن ، روزانه 1 الي 2 ساعت .       
فعاليتهاي زياد: فعاليتهاي دستي مثل : حفر كردن زمين ، قطع كردن درخت ، كوهنوردي و فعاليـــتهايي از قبيل فوتبال و بدنسازي ، روزانه 2 تا 4 ساعت .         
فعاليتهاي خيلي زياد: تركيبي از فعاليت هاي مربوط به بخش فعاليت هاي متوسط و همچنين قسمت فعاليتهاي زياد ، روزانه 8 ساعت و يا بيشتر و بعلاوۀ روزانه 2 تا 4 ساعت فعاليت بدني سخت .     
* جنسیت :
* وزن فعلی(کیلوگرم) :
* وزن ایده آل(کیلوگرم) :
* ضریب فعاليت :