وضعیت کاربر: میهمان | ورود | عضویت

ثبت شکایات

 
* نام
* نام خانوادگی
* شماره ملی
* ایمیل
* شماره تماس
نام شرکت
نام داروخانه
نام باشگاه
نام فروشگاه
سمتموضوع شکایت


توضیحات
* نام محصول
* شماره سریال محصول
محل تهیه محصول
تاریخ تولید
روز ماه سال
تاریخ انقضاء
روز ماه سال
* متن کنترلی را وارد کنيد