وضعیت کاربر: میهمان | ورود | عضویت

آیا کلسترول رژیم غذایی متهم اصلی بروز بیماری های قلبی و عروقی است ؟

 
آیا کلسترول رژیم غذایی متهم اصلی بروز بیماری های قلبی و عروقی است ؟کلسترول بالا عامل بروز بیماری قلبی و عروقی نیست.pdf

تهیه کننده : مریم نوروزی / کارشناس تغذیه

 

تاريخ تنظيم: شنبه 14 مرداد ماه 1396