وضعیت کاربر: میهمان | ورود | عضویت

برنده جواب به مسابقه

 
برنده جواب به مسابقه
سوال مسابقه:
مصرف کدام مکمل در دوران کاهش وزن توصیه نمی شود؟
1) مسیووی
2) آمینووی
3) ایزووی
4) پیور پروتئین

پاسخ سوال:
1) مسیووی

برنده محترم خرداد ماه 96:
سرکار خانم معصومه رضایی از تهران
تاريخ تنظيم: یکشنبه 21 خرداد ماه 1396